Обезбедуваме високо ниво на услуги од областа на професионалната едукација, финансиското известување, даночниот консалтинг и статистичките (квантитативни) анализи. Работиме според највисоките професионални и етички стандарди. Приклучи се и ти на големото семејство корисници на нашите услуги.
image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6


ПРЕТПЛАТА ЗА 2015 ГОДИНА

Почитувани,
Веќе сега можете да извршите претплата за 2015 година. Она што е особено важно да го имате во предвид е тоа дека со извршената претплата за 2015 година, вие веднаш стекнувате статус на претплатник и за 2014 година. Претплата можете да направите ОВДЕ.

Претплатата за 2015 година е дизајнирана во согласност со новиот пристап кон професионалната едукација, кој треба да обезбеди многу потемелна поддршка на вашиот професионален развој. Тоа постојано ќе ја јакне вашата самодоверба и ќе ви даде можност да напредувате во кариерата. Помина времето на тривијалности, дојде времето кога само вистинските професионалци кои се посветени на постојано учење и стекнување на нови знаења и вештини имаат перспектива. Вие треба да одлучите кој пристап и кои поединци се најсоодветни за да ви помогнат да напредувате во професијата.

Ние можеби (можеби?) не знаеме дали бандеролите се купуваат во трафика или на некое друго место, или пак на кој шалтер и со колку залепени таксени марки треба да се поднесе некое барање. Веројатно (веројатно?) не знаеме колку дена годишен одмор му следуваат на работник кој работи на повеќе места со скратено работно време, ниту пак на товар на кој работодавец би паднало боледувањето на таквиот работник доколку (скраја било) се разболи, а за жал (за жал?) тоа не оди на товар на Фондот за здравство (за здравство беше или некој друг фонд?). Ние понекогаш (понекогаш?) доцниме со објавувањето на некој податок (курсна листа, цени на горива), а и слабо се распрашуваме за ставовите на државните службеници околу одредени прашања кои бараат професионална оценка, а не став (догма). Сепак кога станува збор за вакви работи, наша добра страна е тоа што иако ние не ги знаеме, го знаеме тој што ги знае, па можеме да го прашаме него и да ви кажеме вам. Доколку сето наведено ви смета, тогаш можеби е најдобро да не се претплатите кај нас.

Сепак, кога станува збор за консалтинг од областа на даноците, сметководството, финансиското известување и анализата, ревизијата, тука не правиме компромис. Иако звучи нескромно, сепак ќе истакнеме дека практично не постои разумно прашање од наведените области на кое нема да добиете одговор од нас. Голема предност на оваа понуда за претплата е таа што имате можност (освен за основната претплата) во било кое време да му се јавите на Бранко Костовски кој е автор и администратор на овој сајт на неговиот мобилен телефон. Можете и да му поставите прашање на e-mail на кое тој лично ќе ви одговори. Можете да бидете убедени дека како претплатник секогаш ќе ја имате нашата безрезервна поддршка доколку сте постапиле по наша сугестија за некое прашање. Доколку сето наведено ви е важно, тогаш можеби е најдобро да се претплатите кај нас.

Важна напомена за претплатата: Претплата ќе се врши се до пополнување на бројот на претплатници кој е ограничен за медиум и премиум претплатата. Бројот на основни претплати не е ограничен. За постоечките претплатници (основна, медиум и премиум претплата) има гарантирано место за било кој избран тип на претплата.

Бонуси и бенефиции: Внимателниот претплатник кој има потреба од професионална едукација, може да заклучи дека ако избере медиум претплата тогаш практично телефонските и e-mail консултации ги добива бесплатно, а ако избере премиум претплата тогаш покрај телефонските и e-mail консултации ќе добие можност и за бесплатни консултации во нашите или неговите простории.ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

Почутувани претплатници, на 22.09.2014 година, на овие страници ќе бидат објавени темите и распоредот за професионалната едукација во текот на 2014 година. За истите ќе добиете известување и по e-mail.