Обезбедуваме високо ниво на услуги од областа на професионалната едукација, финансиското известување, даночниот консалтинг и статистичките (квантитативни) анализи. Работиме според највисоките професионални и етички стандарди. Приклучи се и ти на големото семејство корисници на нашите услуги.
image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6

ПРИМЕКО НА FACEBOOK

ЗА АВТОРОТ И АДМИНИСТРАТОРОТ НА ОВИЕ СТРАНИЦИ

АРХИВА НА МИСЛЕЊА, КОМЕНТАРИ, КОЛУМНИ..., СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН НОВИ СОДРЖИНИ

АРХИВА НА ПРИРАЧНИЦИ

ДЕТАЛИ ЗА ПРЕТПЛАТАТА

Информации за претплатниците

16.04.2014. - Во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање: “Да претпоставиме дека на некоја фирма сме и доставиле стока и фактура, а таа го надминала рокот за плаќање предвиден со Законот за финансиска дисциплина. Доколку ние тоа не го пријавиме на надлежно тело, дали би биле казнети доколку во рутинска контрола биде забележано наведеното?“

15.04.2014. - Достапна е нова содржина на сајтов која се вика “АРХИВА НА ПРИРАЧНИЦИ“. До неа можете да пристапите ако (на страницата која ќе ви отвори веднаш по логирањето) притиснете на “брзиот линк“ кој е достапен веднаш под линкот преку кој пристапувате до Архивата на мислења, коментари и колумни. Таму на едно место ќе ги имате сите (сегашни и идни) прирачници. Набргу оваа листа ќе биде збогатена со многу интересни нови прирачници.